Scroll to top

EKO OLOVKE

Novo u ponudi

EKO OLOVKE

Novi modeli biorazgradivih olovaka su u ponudi

Ekološki koncept je sve više prisutan i u promotivnoj industiji gde je doprineo razvoju novih, hibridnih materijala, koji se koriste za izradu proizvoda. Tako je nastao i materijal koji je alternativa plastici, a koji predstavlja miks plastike i pšenične slame . Plastika ovakve strukture u prirodi se može razgraditi u roku od 2 godine.

Pšenična slama je otpadni proizvod u proizvodnji pšenice. Ovaj otpad se najčešće pali i tako negativno utiče na okolinu, jer se povećava emisija štetnih gasova i povećava se aerozagađenje. Sa druge strane reciklirana slama je biorazgradiva, što znači da ako se odloži u zemlju ona će se nakon kraćeg vremenskog perioda razgraditi.

U nastavku pogledajte modele čijom kupovinom doprinosimo očuvanju prirode:

VITA C i VITA ECO OLOVKE

BRIDGE C i BRIDGE ECO OLOVKE

Ove olovke, zavisno od modela mogu se brendirati direktnom UV štampom.

  • Tags

    biorazgradive olovke, eco olovke, eco olovke sa stampom, reciklazne olovke

Share project
biorazgradive olovke sa stampom impress