Scroll to top

Flajeri

Flajeri

Flajeri su osnovno sredstvo klasičnog direktnog marketinga. Uglavnom im je namena informativnog karaktera ili sadrže poziv na akciju oglašavanjem neke specijalne akcije ili ponude proizvoda i usluga.

Štampaju se na veće tiraže i na tanjim papirima. Flajeri se distribuiraju širokim masama ili ciljnoj grupi, zavisno od marketing plana i rezultata koji se žele postići.

Najčešće se štampaju obostrani flajeri u punom koloru. Dimenzije mogu biti sandardne – A4, A5, A6, kao i nestandardne po posebnim željama i porudžbini. Takođe se mogu raditi i sa savijanjem, kao dvodelni ili trodelni leparelo flajeri.

Dizajn flajera mora biti veoma atraktivan kako bi privukao i zadržao pažnju. Bitno je dati što kompletnije informacije o ponudi i akciji ali na što jednostavnije shvatljiv način jer su flajeri najčešće namenjeni širokim narodnim masama.

Možete nam dostaviti gotovu pripremu kako bismo Vam odštampali flajere ili prepustiti nama i izradu vizuelnog rešenja.

  • Tags

    dizajn flajera, flajeri, flajeri format A5, flajeri format A6, izrada flajera, leparelo flajeri, stampa flajera, stampa flajera novi sad

Share project