Scroll to top

Blokovi, notesi i sveske

Blokovi, notesi i sveske

Blokovi i notesi su neizostavni na svim radnim stolovima, kao i u poslovnim torbama. U svakom momentu je dobro imati pri ruci notes u koji možete upisati bilo kakvu belešku.

Blokovi i notesi koji se štampaju su potpuno personalizovani i predstavljaju odličnu opciju za reklamu. Ovim načinom izrade blokova potpuno ćete se izdvojiti i razlikovati od konkurencije, jer ste u mogućnosti da blok kompletno izradite prema svojoj želji, u bojama svog brenda i da ga dopunite podacima koje želite.

Naizgled jednostavan proizvod, ali veoma efikasan u reklami zbog svoje praktičnosti i upotrebe.

Blokovi se mogu izraditi u više standardnih i nestandardnih formata i oblika. Najčešće se povezuju spiralom. U jednostavnijoj varijanti se štampa na koricama dok su listovi blanko. Takođe se mogu korice štampati jenostrano ili obostrano u punom koloru. Listovi mogu biti sa crno/belom štampom ili u koloru jednostrano ili obostrano. Na listovima možete dodati i svoj logo, slogan ili podatke kompanije.

Blokovi će najčešće završiti na radnim stolovima Vaših klijenata ili saradnika, tako da je veoma bitno da svoj blok izradite kvalitetno, a posebno da bude atraktivnog dizajna kako bi privukao pažnju.

  • Tags

    blokovi, izrada blokova, izrada notesa, notesi, notesi sa logom firme, stampa blokova, stampa notesa, stampani blokovi, stampani notesi, sveske

Share project