Scroll to top

Sito Štampa

Sito Štampa

Sito Štampa

Sito štampa je tehnika koja obezbeđuje visokokvalitetan otisak intenzivnih boja i izuzetne otpornosti na spoljašnje uticaje.

Sito štampa – štampa na  predmetima i podlogama sa ravnom površinom

Prednost sito štampe je pre svega kvalitet i trajnost. Ovom tehnikom štampe se može štampati na različitim podlogama kao što su tekstil, plastika, metal, drvo, folije…

U pitanju je tehnika štаmpe kod koje se stvara otisak nа tаj nаčin što se bojа potiskuje kroz štаmpаrsku formu izrаđenu nа svili zаtegnutoj nа drveni ili аluminijumski rаm.

Sito štampa se uglavnom primenjuje na majicama, kačketima, olovkama, upaljačima, torbama, kišobranima…

Sito štampa je tehnika koja obezbeđuje visoko kvalitetan otisak intenzivnih boja i izuzetne otpornosti na spoljašnje uticaje. Boja se propušta kroz mrežastu matricu ostavljajući čiste i oštre otiske.

Tehnika je jednako dobro primenljiva za štampu jednobojnih i višebojnih grafičkih rešenja i predstavlja ekonomičan izbor za veće tiraže zbog cene pojedinačnog otiska.

  • Tags

    sito stampa, stampa na majicama, stampa na reklamnim kesama, stampa na reklamnim torbama

Share project