Scroll to top

Akreditacije

Akreditacije

Najjednostavnija identifikacija

Akreditacije su proizvodi koji se koriste za identifikaciju učesnika na određenom događaju, konferenciji ili manifestaciji. Dobro dizajnirane i izrađene akreditacije ostavljaju poseban utisak poslovnosti i profesionalnsti organizacije događaja.

Ukoliko organizujete sajam, koncert, festival, seminar, sportski događaj potrebno je evidentirati veliki broj učesnika. Akreditacije su najlakši način vođenja evidencije na licu mesta.

Na konferencijama se akreditacijama olakšava komunikacija i umrežavanje, jer daju osnovne podatke o učesniku.

Akreditacije se mogu štampati u više standardnih formata, takođe ih možemo dodatno laminirati ili postavljati u ID futrole.

Uz akreditacije kod nas možete obezbediti i trakice za njihovo kačenje. Trakice mogu biti jednobojne od 10, 15 i 20mm širine, a takođe možete poručiti i trakice štampane u punom koloru prema sopstvenom ili našem dizajnu.

  • Tags

    akreditacije, evidencija ucesnika, id holderi, id kartice, stampa akreditacija

Share project