Scroll to top

Suvi žig – folijatisak

Suvi žig

Suvi žig – folijatisak

Suvi žig je proces uštampavanja artikala bez korišćenja boje. Suvim žigom se formira udubljeni otisak kombinovanjem pritiska, visoke temperature i odgovarajućeg klišea koji nosi štamparski dizajn.

Najčešće se koristi za dekorisanje predmeta na termo-reaktivnim skajevima i koži. Predmeti kao što su rokovnici, planeri i novčanici su idealni za personalizaciju ovim postupkom.

Ova tehnika štampe se realizuje na taj način što se pod uticajem visoke temperature i pritiska utiskuje otisak na pripremljenu podlogu.

Postoji mogućnost otiska u obliku reljefa na površini u vidu udubljenja ili ispupčenja, ali i ispunjavanje utisnute površine folijama u raznim bojama od kojih se najčešće primenjuju srebrna i zlatna, za srebrotisak, odnosno zlatotisak.

Utiskivanjem suvog žiga na proizvodima dobija se sasvim novi i ekskluzivan izgled.

Ova tehnika štampe se najčešće koristi za brendiranje rokovnika, vizitara, futrola i holdera, novčanika, kao i druge kožne galanterije, zatim oplemenjivanja vizit karti, memoranduma, pozivnica, čestitki, diploma, priznanja, ambalaže…

  • Tags

    brendiranje folijatiskom, brendiranje suvim zigom, folijatisak, suvi zig, suvi zig rokovnici

Share project