Scroll to top

Vaučeri i kuponi

Vaučeri i kuponi

Vaučeri i kuponi se štampaju za privlačenje većeg broja kupaca, korisnika i klijenata.

Kuponima oglašavate specijalne ponude, popuste, akcije.

Vaučerima i kuponima pozivate svoje kupce na ponovnu kuponivnu i ostvarujete nastavak saradnje.

Ovi proizvodi se obično štampaju na tanjem papiru, mogu imati personalizaciju, serijski broj, numeraciju, bar kod ili QR kod. Mogu se izraditi pojedinačno ili povezani u bloku sa dodatnom perforacijom.

Kvalitet usluge se u određenoj meri ogleda u kvalitetu izrade vaučera ili kupona, tako da je bitno obratiti pažnju na dizajn i kvalitet štampe, posebno ako želite da se vaučeri ili kuponi koriste više puta.

Zajedno sa našim kreativnim timom možete doći do najoptimalnijeg rešenja za Vašu akciju koju ste osmislili.

  • Tags

    izrada kupona, izrada vaucera, kuponi, stampa kupona, stampa vaucera, vauceri

Share project